NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan connect
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic
?ndringer til 'netsh ipsec dynamic'-konteksten.
netsh wfp show sysports
Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet.
netsh interface show interface
Viser gr?nseflader.
netsh trace show globalKeywordsAndLevels
Vis globale n?gleord og niveauer p? en liste.
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/destinationcache.htm

0.077

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Eine Desktopverknüpfung um den PC schnell in 'Standby' zu versetzen am Windows-7 Desktop erstellen?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /