NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan connect
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic
?ndringer til 'netsh ipsec dynamic'-konteksten.
netsh wfp show sysports
Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet.
netsh interface show interface
Viser gr?nseflader.
netsh trace show globalKeywordsAndLevels
Vis globale n?gleord og niveauer p? en liste.
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser poster i destinationscachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/destinationcache.htm
0.14
19147

Change the CPU to 64 bit via CMD, is that possible?

 /

Windows-10 und 11 Desktop-Icons sind so groß, warum, wie kann man das ändern?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Are there differences between iPhone pictures and smartphones picture comparison?

 /

DirectX 12 doesn't work on my Windows 11, why?

 /

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, how to!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, can I?

 /

Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern?

 /

Die totale Deaktivierung der Gruppierung in den 4 Datei-Explorer!

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /