NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan connect
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic
?ndringer til 'netsh ipsec dynamic'-konteksten.
netsh wfp show sysports
Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet.
netsh interface show interface
Viser gr?nseflader.
netsh trace show globalKeywordsAndLevels
Vis globale n?gleord og niveauer p? en liste.
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/destinationcache.htm
0.062

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Farblaserdrucker oder Tintenstrahldrucker, was ist besser für mich?

 /