NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ? Format: show global [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi store - En af følgende værdier: active: Vis oplysningerne i stakken (standard). persistent: Vis permanente oplysninger. Bemærkninger: Viser globale konfigurationsparametre.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows Seven - Kommandoer Viser globale konfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/global.htm

0.093

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Windows-10, häufig verwendete Ordner im Explorer deaktivieren (Schnellzugriff)?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8 / 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Windows 8.1/10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

How do I open/start directly the Windows-7 Task Manager, keyboard shortcuts?

 /