netsh interface portproxy - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show potentialrouters
Viser potentielle routere.
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ipv6 isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
netsh interface ipv6 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy.htm
0.187
17831

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop (Autostart)!  

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

What is a boot disk?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /