NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Format: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv6-port, der skal lyttes på. listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows Seven - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.
netsh trace show status
Viser sporingskonfiguration.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.14

What is USB (interface)?

 /

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /

Hier ein schlichtes Beispiel beim Auslesen der Prozessliste im Task-Manager!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /