NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Format: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv6-port, der skal lyttes på. listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows Seven - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.
netsh trace show status
Viser sporingskonfiguration.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm

0.124

VHD, what is this file?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

Windows 8 auf Windows 8.1 kostenlos updaten, bzw. upgraden!

 /