NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Format: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv6-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows Seven - Kommandoer Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.14

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /