NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » add » chimneyapplication

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp add chimneyapplication ? Format: add chimneyapplication [state=]disabled|enabled [application=] Parametre: Kode Værdi state - En af følgende værdier: disabled: Deaktiverer TCP Chimney-aflastning for programmet. enabled: Aktiverer TCP Chimney-aflastning for programmet. Anvendes kun på nye forbindelser. application - Programnavn. Bemærkninger: Angiver TCP Chimney-tilstand for et bestemt program. Eksempel: add chimneyapplication disabled c:\path\database.exe add chimneyapplication state=disabled application=c:\path\database.exe

NETSH / INTERFACE / TCP / ADD / CHIMNEYAPPLICATION

netsh interface tcp add chimneyapplication - Windows Seven - Kommandoer F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, add, chimneyapplication, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show config
Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics set rastracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ipv4 show compartments
Viser opdelingsparametre.
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh interface ipv4
?ndringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/add/chimneyapplication.htm
0.015

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Where is paint in windows 10, how to open?

 /

Blockierte Personen und Anwendungen auf Facebook.de aktivieren und Aufheben der Blockierung?

 /

Windows-10, häufig verwendete Ordner im Explorer deaktivieren (Schnellzugriff)?

 /