NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show chimneyapplications - Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen. show chimneyports - Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen. show chimneystats - Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible grænseflader. show global - Viser globale TCP-parametre. show heuristics - Viser TCP-parametre for heuristik. show netdmastats - Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten. show security - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=152840

NETSH / INTERFACE / TCP / SHOW

netsh interface tcp show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
netsh wfp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/show.htm

0.14

Windows Server 2012/2016 Strato neu starten?

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows, wozu, warum!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Start programs with different priority classes, how to?

 /

Core-X-Architektur?

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

Aktivieren, bzw. deaktivieren der Windows-8/8.1 Kennwortabfrage bei Reaktivierung aus dem Energiesparmodus?

 /