NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show chimneyapplications - Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen. show chimneyports - Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen. show chimneystats - Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible grænseflader. show global - Viser globale TCP-parametre. show heuristics - Viser TCP-parametre for heuristik. show netdmastats - Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten. show security - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=152840

NETSH / INTERFACE / TCP / SHOW

netsh interface tcp show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
netsh wfp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/show.htm
0.171
14056

Fastest way to switch user in Windows 10 excluding log-off?

 /

Can I remove the Alternative Energy Efficiency Tool from my Windows 10, ...!

 /

Fürs Programm, oder das Laufwerks Eject, bzw. Öffnen - Schließen Menü Hot-Key definieren!

 /

Exclude external drive from Defender Virus Scan!

 /

Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe!

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Die Wichtigsten Office Tastenkombinationen in MS Word!

 /

Rechtschreibprüfung Internet Explorer 11/10 ändern Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Abmelde Tastenkürzel anlegen in QTP auf Windows!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /