NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TEREDO

netsh interface teredo - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo.htm
0.187
16667

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Changing sleep mode settings under Windows 10, 8.1, ..!

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren!

 /

Desktop-OK Symbol Layout und Positionen speichern Möglichkeit unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Ordnerinhalt wird verzögert angezeigt?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /