NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TEREDO

netsh interface teredo - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo.htm

0.062

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10 verwenden?

 /

Wie kann man die E-Mails vom Outlook-Express nach Live-Mail exportieren?

 /

Markierte Ordner und Dateien während der Navigation merken?

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /