NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » filteraction

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show filteraction ? Format: filteraction [ name = ] | [ rule = ] | [ all ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om en filterhandling Parametre: Tag Værdi name | rule | all -Navnet på filtehandlingen, reglen eller 'all'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulatorsepareret format wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navne og beskrivelser, så de passer til skærmbredden på 80 tegn. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, vises alle filterhandlinger. Eksempler: 1. show filteraction FilterAction1 - viser oplysninger om filterhandlingen FilterAction1 2. show filteraction rule=Rule1 - viser den filterhandling, som bruges af reglen Rule1 3. show filteraction all - viser alle filterhandlinger

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / FILTERACTION

netsh ipsec static show filteraction - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om filterhandlinger. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, filteraction, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/filteraction.htm

0.077

Kann ich die Rechtschreibprüfung oder Auto-Korrektur in Windows 8.1 und Win 10 deaktivieren?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Bei Windows 7 DSL (PPPoE) Internet gemeinsam nutzen?

 /