NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » filterlist

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show filterlist ? Format: filterlist [ name = ] | [ rule = ] | [ all ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser indholdet af en filterliste i detaljer Parametre: Tag Værdi name | rule | all -Navnet på filterlisten, reglen eller 'all'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulatorsepareret format. resolvedns -Værdien af 'yes' vil tvinge kontroloutputtet til at vise den aktuelle DNS-tilknytning for IP-adresser og DNS- navne, som er gemt i filterfelterne. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmbredden på 80 tegn. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, vises alle filterlister. Eksempler: show filterlist Filterlist=Filterlist1 resolvedns=yes wide=yes

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / FILTERLIST

netsh ipsec static show filterlist - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om filterlister. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, filterlist, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall show currentprofile
Viser egenskaber for den aktive profil.
netsh mbn show radio
Viser oplysningerne om radiotilstanden for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode
?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten.
netsh lan set
Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader
netsh wlan stop
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete policy
Sletter en politik og de tilknyttede regler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/filterlist.htm

0.062

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

How can i do with Q-Dir pictures and posters print?

 /

Importieren Sie Text und Windows Befehl aus der alten Ini-Datei!

 /

Bei Windows-10 habe ich einen Programm heruntergeladen und kann es nicht finden?

 /

Hilfe! Schriftart im Explorer View in Q-Dir Probleme Windows 10!

 /

How to format new hard drive, or create new partition eg. volume in Windows-8 / 8.1 / 10?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /