netsh ipsec static show rule - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show rule ? Format: rule [ name = ] | [ id = ] ] | [ all ] | [default] [ policy = ] [ [ type = ] (tunnel | tranport) ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om politikkens regler. Parametre: Tag Værdi name | id | all | default -Navnet på reglen, id'et, 'all' eller 'default'. policy -Navnet på politikken. type -Regeltypen er 'transport' eller 'tunnel'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulator- separeret format. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmbredden på 80 tegn. Kommentarer: 1. Hvis 'all' er angivet, vises alle regler. 2. Hvis typen parameter er angivet, skal 'all' angives. Eksempler: 1. show rule all type=transport policy=Policy1 - viser alle transportreglerne for politikken Policy1. 2. show rule id=1 policy=Policy1 - viser den første regel i politikken. 3. show rule default policy=Policy1 - viser detaljerne for standardsvarreglen for Policy1.

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / RULE

netsh ipsec static show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om regler. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning.
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger om regler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/rule.htm
0.202
15733

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Can I turn off Grouping in Folder-Size View?

 /

Un Zip software!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

You do not need a Windows magnifier to discover the errors in memory!

 /

Windows-10/8.1/7/XP unter Windows-10 in Virtual-Box, funktioniert so was?

 /