NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows Seven
netsh, lan, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio show bindingfilters
Viser alle bindingsfiltre.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan.htm
0.218
12760

Help on Windows 10/11 I can not customize the file time stamp, why?

 /

Multiple instances of the same app with administrator privileges, but how?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

How to change Screen Resolution in Windows 10?

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Ich möchte dein Programm auf mehreren Computern installieren?

 /

Was ist tmp?

 /

Switch the Language in Auto Power Options Tool for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Weitere Uhrzeiten in der Windows 11 Taskleiste aktivieren!

 /

Switch Language in Non-Compressible-Files for Windows!

 /