NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows Seven
netsh, lan, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio show bindingfilters
Viser alle bindingsfiltre.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan.htm
0.186
12760

Repair Outlook Express *.dbx folder emails (free)!

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

WMF und EMF Thumbnails in Windows 11, 10, 8.1, 7?

 /

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

Benutzerkonten in Windows 11 auflisten!

 /

Printer only prints in black and white and not in color, why!

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10/11?

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to change, enter new)?

 /

What is a file manager?

 /