netsh lan - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows Seven
netsh, lan, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio show bindingfilters
Viser alle bindingsfiltre.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan.htm
0.233
12760

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Can I start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

How do I customize the logon screen background from Windows 10?

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /