NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse. set autoconfig - Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en grænseflade set blockperiod - Angiv blokeringsperioden. set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et traditionelt netværk. set tracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing

NETSH / LAN / SET

netsh lan set - Windows Seven - Kommandoer Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader / Windows Seven
netsh, lan, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh ras diagnostics show installation
Installationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.
netsh ras aaaa set authserver
Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.
netsh interface ipv4 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set.htm

0.109

Weitere Tastatur Einstellungen unter Windows 8.1 vornehmen!

 /

Windows Web Server Anbieter (Dedicated, Virtual, Deutsch)!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /