NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / LAN / SET / BLOCKPERIOD

netsh lan set blockperiod - Windows Seven - Kommandoer Angiv blokeringsperioden. / Windows Seven
netsh, lan, set, blockperiod, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh ras set client
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 show route
Viser poster i rutetabellen.
netsh ras aaaa show ipsecpolicy
Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/blockperiod.htm

0.046

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen im Windows 8.1 Explorer!

 /