NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / LAN / SET / BLOCKPERIOD

netsh lan set blockperiod - Windows Seven - Kommandoer Angiv blokeringsperioden. / Windows Seven
netsh, lan, set, blockperiod, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh ras set client
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 show route
Viser poster i rutetabellen.
netsh ras aaaa show ipsecpolicy
Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/blockperiod.htm
0.046

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Suche einen Bildschirmschoner, um alle Ordner von Bildern in Windows 8.1 / 8 zu sehen?

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

Unicode oder (x64) 64-Bit oder x32/x86 (32-Bit)?

 /

Wie kann ich im Vista Explorer den vollständigen Pfad anzeigen?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /