NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan show profiles ? Format: show profiles [ [interface=] ] Parametre: interface - navnet på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret Bemærkninger: Parameteren interface er valgfri. Hvis der angives et navn på en grænseflade, er det kun profilen for den angivne grænseflade, der vises. Ellers vises alle profiler. Eksempler: show profiles interface="Lokal netværksforbindelse" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows Seven - Kommandoer Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet. / Windows Seven
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.
netsh trace show status
Viser sporingskonfiguration.
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter add filter
Tilf?jer et RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show addresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras set conf
Angiver serverens konfigurationstilstand.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/show/profiles.htm

0.108

What is a plotter?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Delete and remove locked files and folders!

 /

Wie kann man in den Administrativen Modus wechseln?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /