NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. connect - Opretter forbindelse til et netværk til mobilbredbånd. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. disconnect - Afbryder forbindelsen til et netværk til mobilbredbånd. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / MBN

netsh mbn - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh mbn'-konteksten. / Windows Seven
netsh, mbn, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic set config
Indstiller IPSec-konfigurationen og startfunktion.
netsh winhttp show tracing
Viser aktuelle WinHTTP-sporingsparametre.
netsh interface tcp set security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wcn query
Beder om oplysninger om en WCN-enhed.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter show
Viser oplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn.htm
0.062

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Externe Festplatte Standby deaktivieren Win-10?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

What is an EXE file?

 /

Switch Language in Windows-7 (install, change, add)?

 /

Zurück zu Windows 7 von Windows 10, aber wie (8.1)?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /