NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE

netsh mbn delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall consec
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten.
netsh ipsec static set
Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan set autoconfig
Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.
netsh ipsec dynamic set mmpolicy
Redigerer en hovedtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm
0.14
16934

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

What does cross-platform mean?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Can I create a biometric passport photo myself?

 /

Was sind Druckaufträge?

 /

Help, why can't I print from my computer?

 /

Problem: Students create new desktop icons and swap positions!

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

Can I upgrade Windows 10 to Windows 11?

 /

Check Windows 11 Bluetooth connection and adapter!

 /

Set password via cmd.exe, which never expires, example!

 /