NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE

netsh mbn delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall consec
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten.
netsh ipsec static set
Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan set autoconfig
Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.
netsh ipsec dynamic set mmpolicy
Redigerer en hovedtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm
0.062

What is a Trial version?

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Dateien nach Änderungszeit in Windows suchen und finden, Beispiele!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

Finden und Starten der Problembehandlung in Windows-10 bei Computerproblemen?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /