NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE

netsh mbn delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall consec
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten.
netsh ipsec static set
Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan set autoconfig
Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.
netsh ipsec dynamic set mmpolicy
Redigerer en hovedtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm

0.061

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Windows 10 Home oder Pro version?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Neue Line in Quick text Paste und Leerzeichen am Ende? (\n und nc)

 /

Wo ist in Windows 10 der Start-Sound, Abmeldung, Anmeldung (aktivieren)?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /