NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT

netsh mbn disconnect - Windows Seven - Kommandoer Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows Seven
netsh, mbn, disconnect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan
?ndringer til 'netsh wlan'-konteksten.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm
0.061

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Dateien von Festplatte öffnen sich nicht sofort?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Was ist eine cmd.exe?

 /

Windows-7, das Farbschema wurde geändert?

 /

How to find Windows 10 Creators or Redstone Update on my PC?

 /

How to enable or disable Windows 8 password query when resuming from sleep mode?

 /