netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAfbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm
0.062
16762
Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10/11? Hide drives in Windows 10 / 11 File Explorer! See all installed devices (scanners, printers) on Window 11, 10, ...? Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz! Das Zeichenprogramm MS Paint über Start Menü Kachel starten! Bitlocker deaktivieren, geht sowas in Win-10? Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer! The cursor in text editors is too wide in Windows 10/11, why? Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer windows 11, 10, ...! How to restore download folder view in Windows 11 and 10!(0)