NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT

netsh mbn disconnect - Windows Seven - Kommandoer Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows Seven
netsh, mbn, disconnect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan
?ndringer til 'netsh wlan'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm

0.046

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Wie beendet man hängender Programme in Windows 10?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Ordner-Gruppierung deaktivieren in Windows 8, 8.1 und Win 10?

 /