NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT

netsh mbn disconnect - Windows Seven - Kommandoer Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows Seven
netsh, mbn, disconnect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan
?ndringer til 'netsh wlan'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm
0.218
16762

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Ein kurzes, wie verwende ich den neuen Datei-Zeit Stempel Setzer!

 /

Windows 10 und DVD Laufwerksbuchstaben zuweisen!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Activate or deactivate the Auto Update in the Quad Explorer Q-Dir!

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Should I install 32 bit or 64 bit Windows 10, x64 vs x32!

 /