NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no Parametre: Navn Værdi mode - En af følgende værdier: yes: Aktiverer sporing af mobilbredbånd. no: Deaktiverer sporing af mobilbredbånd. Kommentarer: Hvis indstillingen er aktiveret, samles og gemmes sporingsloggene for mobilbredbånd i sporingsfilerne. Parameteren mode skal angives. Hvis mode er angivet til at være deaktiveret, standses sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / MBN / SET / TRACING

netsh mbn set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows Seven
netsh, mbn, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
netsh advfirewall consec add
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/set/tracing.htm

0.078

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

Classic and modern Address-Bar!

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Der Windows-7 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /