NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » homeprovider

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show homeprovider ? Format: show homeprovider [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om udbyder af hjemmenetværk for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show homeprovider interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / HOMEPROVIDER

netsh mbn show homeprovider - Windows Seven - Kommandoer Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, homeprovider, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/homeprovider.htm

0.078

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Was ist eine Funktion?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Wie kann ich bei Facebook.de ein Video-Clip von youtube.com posten, bzw. einbinden?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Timestamps?

 /