NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » homeprovider

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show homeprovider ? Format: show homeprovider [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om udbyder af hjemmenetværk for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show homeprovider interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / HOMEPROVIDER

netsh mbn show homeprovider - Windows Seven - Kommandoer Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, homeprovider, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/homeprovider.htm
0.108

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

File and Files?

 /

Status speichern und Einstellungen Problem beheben?

 /

Windows-7- 30 Tage sind abgelaufen, welche Nachteile habe ich?

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

Ausblenden beim Ausführen von Befehlen in Run-Command unter Windows 10, 8.1, 7!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /