NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » pin

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show pin ? Format: show pin [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser pinkodeoplysningerne for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show pin interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PIN

netsh mbn show pin - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om pinkoden for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, pin, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh http flush logbuffer
T?mmer de interne buffere for logfiler.
netsh p2p group database show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh nap reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh branchcache show hostedcache
Viser placeringen af cachen p? v?rtssystemet.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/pin.htm

0.061

Windows-10 Heimnetzgruppe Passwort / Kennwort ändern, aber wie?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

How to start windows 8 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Hilfe, meine Google Ad-Sense Text-Anzeigen werden abgeschnitten angezeigt

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /