NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » pinlist

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show pinlist ? Format: show pinlist [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser pinlisteoplysningerne for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show pinlist interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PINLIST

netsh mbn show pinlist - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om listen over pinkoder for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, pinlist, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.
netsh interface 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p idmgr delete identity
Sletter identiteter.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/pinlist.htm

0.061

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

In Windows 8 (10) Ansichtseinstellungen eines Ordners für alle Ordner übernehmen?

 /

Remove an update from Windows 10, how to?

 /

Windows-8 Download?

 /