NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » preferredproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show preferredproviders ? Format: show preferredproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over foretrukne providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show preferredproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PREFERREDPROVIDERS

netsh mbn show preferredproviders - Windows Seven - Kommandoer Viser listen over foretrukne providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, preferredproviders, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer set machinename
Angiver konfigurationsoplysninger for tjenesten PnrpAutoReg
netsh interface httpstunnel
?ndringer til 'netsh interface httpstunnel'-konteksten.
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh http delete iplisten
Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen.
netsh p2p collab help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dhcpclient trace dump
Gemmer de 100 seneste sporinger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/preferredproviders.htm
0.14

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /