NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » preferredproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show preferredproviders ? Format: show preferredproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over foretrukne providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show preferredproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PREFERREDPROVIDERS

netsh mbn show preferredproviders - Windows Seven - Kommandoer Viser listen over foretrukne providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, preferredproviders, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer set machinename
Angiver konfigurationsoplysninger for tjenesten PnrpAutoReg
netsh interface httpstunnel
?ndringer til 'netsh interface httpstunnel'-konteksten.
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh http delete iplisten
Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen.
netsh p2p collab help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dhcpclient trace dump
Gemmer de 100 seneste sporinger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser listen over foretrukne providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/preferredproviders.htm
0.311
20939

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Die Ordnergröße / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

Options of Group by and Sort sabe for Explorer Views on all Windows!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Bildervergleich - Vorschau im internen Explorer und Bild Betrachter!

 /

Program files x86 and Windows 10!

 /