NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » radio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show radio ? Format: show radio [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om radiotilstanden for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show radio interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / RADIO

netsh mbn show radio - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om radiotilstanden for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, radio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh interface httpstunnel reset
Nulstil IP HTTPS-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand.
netsh http help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/radio.htm

0.092

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Die Eingabeaufforderung cmd.exe erhält nicht alle Befehle zum Einfügen!

 /

Adjust screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /