NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » visibleproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show visibleproviders ? Format: show visibleproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over synlige providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show visibleproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / VISIBLEPROVIDERS

netsh mbn show visibleproviders - Windows Seven - Kommandoer Viser listen over synlige providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, visibleproviders, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show client
Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computer
netsh interface ipv6 isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 set route
?ndrer ruteparametrene.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/visibleproviders.htm

0.061

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8 / 10 Explorer?

 /

Wie aktiviere ich den Jugendschutz für ein Benutzerkonto unter Windows 7?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Kann ich irgendwie das Klick Geräusch bei der Navigation deaktivieren?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /