NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » namespace

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh namespace ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAMESPACE

netsh namespace - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh namespace'-konteksten. / Windows Seven
netsh, namespace, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc
?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten.
netsh interface ipv6 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras ipv6 set prefix
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger.
netsh interface ipv6 add potentialrouter
F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show ipaddresses
Viser de aktuelle IP-adresser.



... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/namespace.htm

0.046

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Replace function with special character support!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /