NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. client - Ændringer til 'netsh nap client'-konteksten. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. hra - Ændringer til 'netsh nap hra'-konteksten. reset - Nulstiller konfigurationen. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. Følgende underkontekster er tilgængelige: client hra For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAP

netsh nap - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh nap'-konteksten. / Windows Seven
netsh, nap, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winhttp show tracing
Viser aktuelle WinHTTP-sporingsparametre.
netsh interface tcp set security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wcn query
Beder om oplysninger om en WCN-enhed.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 show ipstats
Viser IP-statistik.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap.htm

0.061

Rechner oder Rechner-Plus für XP (calc)?

 /

Am Desktop erscheint die Versionsnummer vom Betriebssystem?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

Netzwerkprobleme identifizieren mit der Eingabeaufforderung bei Windows (10,8.1, 7)!

 /

Baumansicht automatisch Ordner aufklappen in Windows 10!

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

Stellen Sie den Speicherort des Standardprofilordners unter Windows 10 wieder her!

 /