NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » delete » server

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client delete server ? delete server [ group = ] group [ url = ] url Sletter en URL-adresse fra en angivet servergruppe, der er tillid til. group - Angiver navnet på den servergruppe, der er tillid til (obligatorisk). url - Angiver URL-adressen (obligatorisk). Eksempel: delete server group = "group1" url = "url1"

NETSH / NAP / CLIENT / DELETE / SERVER

netsh nap client delete server - Windows Seven - Kommandoer Sletter konfiguration af server, der er tillid til. / Windows Seven
netsh, nap, client, delete, server, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan
?ndringer til 'netsh wlan'-konteksten.
netsh interface teredo show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/delete/server.htm

0.078

Linien im Windows Explorer Verzeichnis Baum mit Q-Dir!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /