NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client export ? export [ filename = ] file name Eksporterer en .xml-fil, som indeholder de aktuelle konfigurations- indstillinger for NAP-klienten. filename - Angiver stien til filen (obligatorisk). Eksempel: export filename = "c:\config.xml"

NETSH / NAP / CLIENT / EXPORT

netsh nap client export - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows Seven
netsh, nap, client, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/export.htm
0.155

Use specific icon layout for windows startup!

 /

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows?

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Position der Desktop Symbole speichern?

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

Desktop clock in silver excluding transparency!

 /