NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client export ? export [ filename = ] file name Eksporterer en .xml-fil, som indeholder de aktuelle konfigurations- indstillinger for NAP-klienten. filename - Angiver stien til filen (obligatorisk). Eksempel: export filename = "c:\config.xml"

NETSH / NAP / CLIENT / EXPORT

netsh nap client export - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows Seven
netsh, nap, client, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/export.htm

0.077

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1/8 (login, logon, image)

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Customize the maximum memory under Windows (RAM, set, Restrict)?

 /

Herunterfahren, Hochfahren?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Wie kann ich im Explorer Q-Dir auf die Adressleiste umstellen!

 /