NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » import

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client import ? import [ filename = ] filename Importerer en .xml-fil, som indeholder konfigurationsindstillinger for NAP-klienten. filename - Angiver stien til filen (obligatorisk) Eksempel: import filename = "c:\config.xml"

NETSH / NAP / CLIENT / IMPORT

netsh nap client import - Windows Seven - Kommandoer Importerer konfigurationsindstillinger. / Windows Seven
netsh, nap, client, import, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache show
Viser konfigurationsparametre.
netsh nap client dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall monitor show mmsa
Viser SA'er for hovedtilstand
netsh mbn set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh advfirewall firewall add
Tilf?jer en ny firewallregel for indg?ende og udg?ende forbindelser.
netsh ipsec static show rule
Viser oplysninger om regler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/import.htm

0.061

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

How to show administrative  Management Tools in the Windows 8.1 Start Tiles!

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /