netsh nap client rename - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: rename server - Omdøber konfiguration af server, der er tillid til. rename trustedservergroup - Omdøber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME

netsh nap client rename - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delteWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Omd?ber konfigurationen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename.htm
0.125
14346

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Alle Computer in ihrem wifi (w-lan) Netzwerk unter Windows-10 sehen,wie kann man das?

 /

Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Erstellen von Twitter- und Facebook-Posts mit Symbolen, aber wie!

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Diese Datei kann nicht gelöscht werden übergehen!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /

Turn off Grouping in File Explorer!

 /

Virtueller Zeigerstab für den Windows Desktop!

 /