NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: rename server - Omdøber konfiguration af server, der er tillid til. rename trustedservergroup - Omdøber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME

netsh nap client rename - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename.htm

0.046

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Warum befindet sich in Desktop-OK der Lautstärke-Mixer?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Wie kann ich Windows Sieben ohne Produkt Key installieren?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Maus-Doppelklick-Problem bei Windows 10, wie kann man das beheben?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /