NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: rename server - Omdøber konfiguration af server, der er tillid til. rename trustedservergroup - Omdøber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME

netsh nap client rename - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename.htm
0.077

Tray function to see the Windows CPU and Memory usage!

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

What is an internet platform?

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /