NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename » trustedservergroup

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename trustedservergroup ? rename trustedservergroup [ name = ] name [ newname = ] newname Omdøber en servergruppe, der er tillid til. name - Angiver det nuværende navn på den servergruppe, der er tillid til (obligatorisk). newname - Angiver det nye navn på den servergruppe, der er tillid til (obligatorisk). Eksempel: rename trustedservergroup name = "group1" newname = "group2"

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME / TRUSTEDSERVERGROUP

netsh nap client rename trustedservergroup - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfiguration af servergruppe, der er tillid til. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, trustedservergroup, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.
netsh mbn show pin
Viser oplysningerne om pinkoden for den p?g?ldende gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename/trustedservergroup.htm

0.093

Change timestamps for certain files!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

How to uninstall WinScan2PDF?

 /