NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set » csp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set csp ? set csp [ name = ] name [ [ keylength = ] keylength ] Angiver programmet til kryptografiske tjenester, der vil blive anvendt på destinationscomputeren. Du kan få oplyst navnet med kommandoen "show csps". name - Angivet navnet på programmet til kryptografiske tjenester. Du kan kun angive ét navn. (Påkrævet) keylength - Angiver længden på den asymmetriske nøgle. Standarden er 2048. (Valgfrit) Eksempel: set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / CSP

netsh nap client set csp - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfiguration af program til kryptografiske tjenester. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, csp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 show route
Viser poster i rutetabellen.
netsh ras aaaa show ipsecpolicy
Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete winsservers
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/csp.htm

0.046

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

The wrong program opens a file in Windows-8 / 10?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /