NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh nap client set userinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set userinterface ? set userinterface [ [ title = ] title [ text = ] text [ image = ] image ] Angiver brugergrŠnsefladeindstillingerne. Du skal angive en eller flere parametre. title - Angiver den titel, der vises i brugergrŠnsefladen (valgfri). text - Angiver den beskrivelse, der vises i brugergrŠnsefladen (valgfri). image - Angiver det billede, der vises i brugergrŠnsefladen (valgfri). Eksempel: set userinterface title = "Virksomhed" text = "Beskytter din computer" image = "c:\Logo.jpg"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / USERINTERFACE

netsh nap client set userinterface - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, userinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter add filter
Tilf?jer et RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show addresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras set conf
Angiver serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/userinterface.htm
0.046

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Search without subfolders in the File Explorer search!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Was ist Native Aufl÷sung?

 /