NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NETIO

netsh netio - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows Seven
netsh, netio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio.htm
0.062

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Aktivieren, oder deaktivieren Sie sichere Anmeldung mit Strg + Alt + Entf in Windows 10!

 /

Downloadadresse IE-8 Vista x32(x86) und x64!

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Wer Fußbälle als Maus Spuren am Desktop sehen will!

 /

Wie kann ich auf meinem MP3-Player nur leere Verzeichnisse löschen?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /