NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio » add » bindingfilter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio add bindingfilter ? Format: add bindingfilter [npi=] [client=] [provider=] [[type=]block|singleclient] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi npi - NPI-guid eller navn. client - Klient-guid eller navn. provider - Udbyder-guid eller navn. type - En af følgende værdier: block: Den angivne klient må ikke bindes til udbyderen. singleclient: Kun den angivne klient må bindes til udbyderen. Dette er standarden. store - En af følgende værdier: active: Filteret vil forsvinde ved næste start. persistent: Filteret vil være vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Tilføjer et nyt bindingsfilter.

NETSH / NETIO / ADD / BINDINGFILTER

netsh netio add bindingfilter - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer et bindingsfilter. / Windows Seven
netsh, netio, add, bindingfilter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.
netsh mbn show pin
Viser oplysningerne om pinkoden for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall set rule
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio/add/bindingfilter.htm
0.078

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to  ?

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /