NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. flush - Rydder cacheposter. help - Viser en liste over kommandoer. repair - Starter søgning efter og reparation af opdelinger. set - Indstiller konfigurationsparametre. show - Viser oplysninger. start - Starter en sky. synchronize - Synkroniserer en sky. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD

netsh p2p pnrp cloud - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm
0.046

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Navigations-Klickgeräusch in Windows 10 aktivieren (Explorer)?

 /

Verwenden von SCHTASK zum Auto Starten von Windows Programmen!

 /