NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. flush - Rydder cacheposter. help - Viser en liste over kommandoer. repair - Starter søgning efter og reparation af opdelinger. set - Indstiller konfigurationsparametre. show - Viser oplysninger. start - Starter en sky. synchronize - Synkroniserer en sky. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD

netsh p2p pnrp cloud - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm
0.281
15762

Bug with time zones / summer time!

 /

Change a user account type using Command Prompt line on Windows 10! 

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Was ist FTPS, SFTP, FTP?

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound for Windows 10!

 /

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /