NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » seed

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ? Format: show seed [cloud=] Parametre: cloud - Den sky, hvis oprindelsesserver skal vises. Kommentarer: Viser konfigurationsparameter for PNRP SeedServer. Eksempler: show seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / SEED

netsh p2p pnrp cloud show seed - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, seed, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set store
Angiver det aktuelle politiklager
netsh wlan set profiletype
Angiv profiltypen til alluser eller peruser.
netsh ipsec dynamic show mmpolicy
Viser oplysninger om hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winsock reset
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp set
Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/seed.htm

0.046

Wozu den Windows Maus Zeiger, bzw. Cursor verstecken?

 /

Wofür bitte Schlafen in Don't Sleep (Please Sleep)?

 /

Die Auslagerungsdatei beim Herunterfahren löschen in Win 8, 8.1, 7 und 10 !

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Ddisable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /