NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » host

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ? Format: synchronize host [host=] [cloud=] Parametre: host - Den vært, der skal synkroniseres med. cloud - Den sky, der skal synkroniseres med. Kommentarer: Synkroniserer en sky med en angivet vært. Eksempler: synchronize host host1 Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / HOST

netsh p2p pnrp cloud synchronize host - Windows Seven - Kommandoer Synkroniserer en sky med en angivet v?rt. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, host, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/host.htm

0.062

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

How to kill programs in windows 8.1 and windows 10!

 /

To make Q-Dir truly portable!

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /