NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » peer » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete registration - Fjerner registreringen af peer-navne.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE

netsh p2p pnrp peer delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter poster. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show ipsecpolicy
Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete winsservers
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface 6to4 show relay
Viser 6to4-relayoplysningerne.
netsh p2p pnrp cloud
?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.
netsh http add sslcert
Tilf?jer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/peer/delete.htm
0.171

Change the default location for scanned documents!

 /

Can I mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Office 2003 installiert, alles funktioniert in Win-7, aber Outlook 2003 nicht?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /