NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Format: enumerate [peername =] [cloud=] [[maxresults=]] Parametre: peername - | maxresults - Skal være et tal mellem 1 og 500. Standard er 50. cloud - Den sky, hvor optællingen skal ske. Kommentarer: Optæller et peer-navn i den angivne sky. Kommandoen finder så mange poster som angivet af maxresults (eller kunne fuldføre dette, når fortolkningerne er fuldført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows Seven - Kommandoer Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh interface httpstunnel add interface
Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberneWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.264
15896

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Windows-10 Menüs sind nach links ausgerichtet, warum nicht rechts?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Unterschied zwischen Internet und Intranet?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /