NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer, hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.249
16809

The device failed the performance test - Samsung?

 /

What is the meaning of the "red" files in Explorer Views on Windows?

 /

Command to assign local folders as network drives with drive letters!

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Can I continue to use my mouse cursor hiding tool on MS Windows 11!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Help, Windows 11 doesn't have a performance index, why!

 /

Group policy update on Windows 11, 10, ... command line!

 /

Windows-10/11 neue versteckte Funktionen!

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

Why administrative rights to prevent sleep mode, standby?

 /

What does MSAA 2,3,4, ... mean in the benchmark for Windows?

 /