netsh ras aaaa add authserver - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer, hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.109
16809

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /

What is a search history?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

Disable all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /

Unterschied zwischen Bild und Photo (Foto)?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /