NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. set ipsecpolicy - Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.077

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

What is a tablet?

 /

Windows 10 Internet Explorer wie finde ich die Statusleiste / Menüleiste?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /