NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.171
17484

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save as a file!

 /

Is my Windows 10 / 11 up to date?

 /

Cannot delete a directory merged with PowerQuest Partition Magic 8.0?

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

Easily find and remove duplicate images is convenient!

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /

Don't Sleep unterschied Aktivieren und Aktivieren [+] im Info Bereich?

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung 11, 10, ...!

 /

Videodateien direkt im Quad-Explorer betrachten auch unter Windows 10!

 /

Wann endet der Support bei Windows Server 2012?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10, 11 excluding log-off?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, can I?

 /