NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm

0.077

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Popup Menus in the File Manager!

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /