NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nsefladeWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.171
17484

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Can I modify in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Programmfenster maximieren um mehr Infos zu sehen?

 /

What is an admin mode!

 /

Kann DesktopOK die Bildschirmauflösung beider Bildschirme in der Überschrift verwenden?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Harry Potter Zauber Stab für den Windows Desktop!

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Tweeter or do a FaceBook post on the pinboard!

 /

Download Starter Windows-7 Problem!

 /

Nicht komprimierbare Datei unter Windows erstellen, für diverse Testest! 

 /