netsh ras aaaa set acctserver - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nsefladeWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.124
17484

Wie ändern ich den Anmeldebildschirmhintergrund von Windows 10?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Where can I customize my Windows-10 homegroup password?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 customize Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 computer (network drive setup)?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, can I customize numbers formats?

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /