NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh branchcache smb set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh nap client reset configuration
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set privateprofile
Angiver egenskaber i den private profil.
netsh mbn show pinlist
Viser oplysningerne om listen over pinkoder for den p?g?ldende gr?nseflade.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.14

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Vista Ordner Datum und Zeit ändern?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Krabbelnde Ameisen auch am Windows 10 Desktop Home und Pro!

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /