NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows Seven - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows Seven
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Viser undergr?nsefladeparametre.
netsh ras add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh interface ipv4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Opt?ller et peer-navn i den angivne sky.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/add/multilink.htm

0.031

Windows 7 direct download links all versions!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Deaktivieren vom Login Bildschirm in Windows 10, aber wie?

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /