NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren. delete link - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en Remote Access-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows Seven - Kommandoer Fjerner poster fra en tabel. / Windows Seven
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh ras ipv6 set routeradvertise
Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Tilf?jer en pr?fikspolitik.
netsh ras diagnostics show logs
Viser alle logfiler.
netsh interface ipv4 show ipnettomedia
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/delete.htm

0.092

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /