NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set cmtracing - Aktiverer/deaktiverer logføring for forbindelsesstyring. set loglevel - Angiver det globale logføringsniveau for RRAS. set modemtracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. set rastracing - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent. set securityeventlog - Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. set tracefacilities - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET

netsh ras diagnostics set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic delete rule
Sletter en regel og tilknyttede filtre fra SPD.
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set.htm

0.046

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Alle freigegebenen Ordner unter Windows-10 sehen, anzeigen?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regetit?

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /