NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set cmtracing - Aktiverer/deaktiverer logføring for forbindelsesstyring. set loglevel - Angiver det globale logføringsniveau for RRAS. set modemtracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. set rastracing - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent. set securityeventlog - Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. set tracefacilities - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET

netsh ras diagnostics set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic delete rule
Sletter en regel og tilknyttede filtre fra SPD.
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set.htm
0.155
16000

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

How do I use the download options and the standby blocking?

 /

Prüfen ob das Windows 11 aktiviert ist, wo kann ich es erkennen?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

How big is MS Windows 11 OS after installation?

 /

DirPrintOK - Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 11, 10, ...!

 /

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Wie kann ich die PDF-s in der Vorschau betrachten?

 /

Query startup programs via the command line or PowerShell!

 /

Open quickly the microphone settings on all MS Windows OS!

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 11/10!

 /