NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » modemtracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set modemtracing ? set modemtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. state - modemmets sporingstilstand ENABLED - Aktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem. DISABLED - Deaktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / MODEMTRACING

netsh ras diagnostics set modemtracing - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, modemtracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set batch
Angiver batch-opdateringstilstanden.
netsh wlan set blockednetworks
Viser eller skjuler de blokerede netv?rk p? listen over synlige
netsh ipsec dynamic set qmpolicy
Redigerer en hurtigtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/modemtracing.htm

0.061

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen?

 /

Windows protected your PC!?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /