NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » modemtracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set modemtracing ? set modemtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. state - modemmets sporingstilstand ENABLED - Aktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem. DISABLED - Deaktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / MODEMTRACING

netsh ras diagnostics set modemtracing - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, modemtracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set batch
Angiver batch-opdateringstilstanden.
netsh wlan set blockednetworks
Viser eller skjuler de blokerede netv?rk p? listen over synlige
netsh ipsec dynamic set qmpolicy
Redigerer en hurtigtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/modemtracing.htm
0.062

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

Auf der Suche nach einem Super duper Datei Explorer für Windows!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows Server-2008 x32(x86) und x64!

 /