NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » installation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show installation ? show installation [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Installationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gem diagnosticeringsrapport til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Enten et filnavn eller en e-mail-adresse som gyldig destination. komprimering - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. AKTIVERET - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail destination. DEAKTIVERET - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil destination. timer - vis kun logposteringer fra dette antal fortidige timer. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives noget tidsinterval, vises alle logposteringer. detaljer - Datastørrelse, der medtages i diagnosticeringsrapporten. AKTIVERET - aktiverer detaljeoplysninger. DEAKTIVERET - deaktiverer detaljeoplysninger. Standard.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / INSTALLATION

netsh ras diagnostics show installation - Windows Seven - Kommandoer Installationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, installation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show hashes
Viser hashkonfigurationen.
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Installationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/installation.htm
0.14
17996

What if everyone had a GPU in their heads!

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 10?

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Where can I download the free Avira AntiVir Personal?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Query the desktop color pixel value on all Windows OS!

 /

Ein weiteres neues Email Konto in MS Outlook hinzufügen!

 /

Download Free Alternatives File Explorer for Windows!

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /